logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii – Pracowni Hemodynamiki w zakresach:

ZAKRES nr 1 –  Zabezpieczenie realizacji świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki przez ELEKTRORADIOLOGA w trybie dyżurowym stacjonarnym oraz w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (w trybie dyżurowym dyżur „pod telefonem”);

ZAKRES nr 2 – Zabezpieczenie realizacji procedur zabiegowych kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA w Pracowni Hemodynamiki

ZAKRES nr 3 – Gotowość (tryb dyżurowy „pod telefonem”) do zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (128 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (37 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta – dot. zakresu nr 1) – pobierz (37 KB .doc)

Załącznik nr 4 do SWKO (Oświadczenie oferenta – dot. zakresu nr 2) – pobierz (37 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt