logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych oraz Poradni Chirurgii Naczyniowej przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału (normalna ordynacja)

Zakres nr 2 – Zabezpieczenie pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych oraz Poradni Chirurgii Naczyniowej przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA (normalna ordynacja)

Zakres nr 3 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej z Oddziałem Procedur Małoinwazyjnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA w trybie dyżurowym
„pod telefonem”.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt