logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w Klinice Chorób Wewnętrznych
w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie pracy Oddziału Hematologii oraz Poradni Hematologicznej przez lekarzy specjalistów posiadających specjalizację w dziedzinie HEMATOLOGIA (normalna ordynacja)

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHOROBY WEWNĘTRZNE lub ENDOKRYNOLOGIA lub NEFROLOGIA lub REUMATOLOGIA lub HEMATOLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Chorób Wewnętrznych (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej.

Zakres nr 4 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Pracowni Endoskopowej Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym „pod telefonem”.

Zakres nr 5 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Pracowni Bronchoskopowej Oddziału Klinicznego Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHOROBY PŁUC lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym „pod telefonem”.

Zakres nr 6 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności zawodowych PIELĘGNIARKI
w Klinice Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta PWZ – dot. zakres nr 6) – pobierz (47 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt