logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych
(EKG, USG, RTG) związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych
przez lekarza POZ w Inowrocławiu

  1. Pakiet nr 1 – Badania laboratoryjne
  2. Pakiet nr 2 – Badania diagnostyczne EKG
  3. Pakiet nr 3 – Badania USG
  4. Pakiet nr 4 – Badania RTG

 

Ogłoszenie – pobierz (325 KB, pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert  (modyfikacja 21.09.2022 r.) – pobierz (912 KB, pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (Formularz ofertowy) – pobierz (54KB, doc.)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (49 KB, .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Wzór umowy – badania laboratoryjne) (modyfikacja 21.09.2022 r.) – pobierz (337 KB, .doc)

Załącznik nr 4 do SWKO (Wzór umowy) – pobierz (590 KB, pdf)

Załącznik nr 5 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (50 KB, .doc)

Załącznik nr 6 do SWKO (Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych) – pobierz (648 KB, pdf)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (21.09.2022 r.)- pobierz (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt