logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA w trybie normalnej ordynacji oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 2 – Zabezpieczenie pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO w trybie normalnej ordynacji oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 3 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36KB .xls)

ROZSTRZYGNIECIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt