logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie Pulmonologia lub Choroby Wewnętrzne w trybie dyżurowym „pod telefonem”

 

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt