logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego w zakresach:

Zakres nr 1 Zabezpieczenie pracy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez lekarza/y specjalistę/ów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału oraz pełnienia dyżurów lekarskich stacjonarnych.

Zakres nr 2Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 3Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 4 Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez pielęgniarkę specjalistkę w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI wraz z nadzorem nad stanowiskiem bronchoskopowym w trybie dyżurowym trzy zmianowym.

Zakres nr 5 Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego przez pielęgniarki w trybie dyżurowym trzy zmianowym.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (42KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta dot. PWZ pielęgniarki) – pobierz (47 KB .doc)

UNIEWAŻNIENIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt