logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie  audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii
i foniatrii w Poradni Audiologicznej;

Zakres nr 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologia w Poradni Urologicznej;

Zakres nr 3 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej;

Zakres nr 4 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub perinatologii lub lekarz specjalista Iº w dziedzinie położnictwa i ginekologii,  w Poradni Ginekologicznej;

Zakres nr 5 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologia w Poradni Neurologicznej;

Zakres nr 6 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (132KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (45 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt