logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Stacji Dializ w zakresach:

Zakres nr 1Zabezpieczenie pracy Stacji Dializ przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie NEFROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Stacji Dializ (normalna ordynacja)

Zakres nr 2Zabezpieczenie pracy Stacji Dializ przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie NEFROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Koordynatora Stacji Dializ (normalna ordynacja)

Zakres nr 3Zabezpieczenie pracy Stacji Dializ przez pielęgniarki w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (35KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta dot. PWZ pielęgniarki) – pobierz (47 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt