logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Pracy przez lekarza posiadającego
uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (.doc 131 KB)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (.doc 49KB)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (.xls 31KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt