logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

usługi medyczne z zakresu ginekologii realizowane przez lekarzy w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA i GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA i ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej (normalna ordynacja) (1 osoba).

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału Klinicznego Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej (normalna ordynacja) (1 osoba)

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (normalna ordynacja) (8 osób).

Zakres nr 4 – Zabezpieczenie pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert modyfikacja 02.12.2022 r. – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (37 KB .xls)

ROZSTRZYGNIECIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt