logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  1. Usług pielęgniarskich w Klinice Neurochirurgii przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  2. Usług pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  3. Usług pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  4. Zabezpieczenia realizacji usług pielęgniarskich w trybie dyżurowym stacjonarnym w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  5. Zabezpieczenia realizacji usług pielęgniarskich w trybie dyżurowym „pod telefonem” w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  6. Zabezpieczenia realizacji usług pielęgniarskich w trybie dyżurowym „pod telefonem” w Pracowni Bronchoskopowej przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (132KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (40 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta – dotyczy PWZ) – pobierz (49 KB .doc)

3.11.2022 r. – PYTANIA I ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

Załącznik nr 4 (Oświadczenie oferenta – deklarowany okres zawarcia umowy) dotyczy zakres nr 2pobierz (28 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt