logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu  konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej;

Zakres nr 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologia w Poradni Neurologicznej;

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Ogłoszenie – (modyfikacja 25.10.2022 r. – dotyczy zakresu 3) – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (modyfikacja 25.10.2022 – dotyczy zakresu 3)pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (132KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (35 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt