logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez zespół leczniczy (lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka/arz specjalistka/ta w dziedzinie anestezjologia i intensywna opieka) w zakresie realizacji zabiegów plazmaferezy leczniczej.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (29KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta PWZ – dot. pielęgniarki) – pobierz (47 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt