logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny na rzecz klinik i oddziałów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszcz;

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej;

Zakres nr 3 –  Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCH w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

Wzór zaświadczenia kierownika specjalizacji – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt