logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza systemu w celu zabezpieczenia pracy Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 2 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub specjalistów Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach medycy lub bez specjalizacji w części zachowawczej Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakres nr 3 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub specjalistów Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach medycy (chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, medycyna ratunkowa) w części zabiegowej Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (134 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt