logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach UMOWY ZLECENIA w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Psychiatrycznej.

ZAKRES nr 2 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Zintegrowanym Bloku Operacyjnym.

ZAKRES nr 3 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach zachowawczych/Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

ZAKRES nr 4 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach zabiegowych/zintegrowanym bloku operacyjnym.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (134 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (38KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta PWZ) – pobierz (52 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt