logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Realizacja neurochirurgicznych procedur zabiegowych z grupy JGP: A03, A04, A11/A11O, A12, A22, A25, H51, H52, H53, H55 przez zespół operacyjny.

ZAKRES nr 2 – Realizacja znieczuleń do neurochirurgicznych procedur zabiegowych z grupy JGP: A03, A04, A11/A11O, A12, A22, A25, H51, H52, H53 przez zespół anestezjologiczny.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (127KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (42 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt