logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne z zakresu kardiochirurgii realizowane przez lekarzy w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału Klinicznego Kardiochirurgicznego (normalna ordynacja + dyżury stacjonarne + dyżury pod telefonem) (1 osoba).

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA (normalna ordynacja + dyżury stacjonarne + dyżury pod telefonem) (1 osoba).

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA (normalna ordynacja + dyżury stacjonarne + dyżury pod telefonem) (2 osoby w tym 1 pełniąca funkcję  zastępcy koordynatora oddziału).

Zakres nr 4 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA (normalna ordynacja) (2 osoby).

Zakres nr 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA/CHIRURGIA DZIECIĘCA/CHIRURGIA ONKOLOGICZNA/CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA (normalna ordynacja + dyżury stacjonarne) (1 osoba).

Zakres nr 6 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA (normalna ordynacja) (1 osoba).

Zakres nr 7 – Zabezpieczenie pracy Oddziału Klinicznego Kardiochirurgicznego przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 8 – Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem” przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii celem wykonywania znieczuleń przy zabiegach w Oddziale Klinicznym Kardiochirurgicznym

Zakres nr 9 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA w Poradni Kardiochirurgicznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (46 KB .xls)

Wzór zaświadczenia kierownika specjalizacji – pobierz ( 13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt