logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  1. Usługi pielęgniarskie w Oddziale Klinicznym Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej realizowane przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczające pracę Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w trybie dyżurowym „pod telefonem” zabezpieczające pracę Pracowni Endoskopowej w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej.
  4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w trybie dyżurowym „pod telefonem” zabezpieczające pracę Pracowni Bronchoskopowej w Oddziale Klinicznym Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (132KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta – dotyczy PWZ) – pobierz (47 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt