logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresach:

Zakres nr 1 Zabezpieczenie pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie MEDYCYNA NUKLEARNA (normalna ordynacja).

Zakres nr 2Zabezpieczenie pracy Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie KARDIOLOGIA (normalna ordynacja).

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (135 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt