logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne realizowane przez lekarzy specjalistów  w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Pracowni Tomografii Komputerowej (normalna ordynacja);

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (opis badań RTG, USG, MMG);

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA w Pracowni Rezonansu Magnetycznego (opis badań MR)

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (44 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt