logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA i CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (normalna ordynacja);

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA (normalna ordynacja)

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Chirurgicznej;

Zakres nr 4 –  Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – modyfikacja 29.11.2022 r.- pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (43 KB .xls)

Wzór zaświadczenia kierownika specjalizacji – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt