Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Neurologicznej z Oddziałem Udarowym w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych rzecz pacjentów Kliniki Neurologicznej z Oddziałem Udarowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEUROLOGIA w godzinach normalnej ordynacji.

Zakres nr 2 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w na rzecz pacjentów Klinice Neurologicznej
z Oddziałem Udarowym przez lekarza specjalistę/specjalistę I° lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEUROLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 3 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEUROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału Klinicznego Neurologicznego w godzinach normalnej ordynacji.

 

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (modyfikacja 03.01.2024 r.)pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (134 KB.doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (37 KB .xls)

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert (03.01.2024 r.)pobierz (pdf)

PYTANIA I ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt