logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na
zabezpieczenie pracy Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (normalna ordynacja).

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 3 –  Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem” przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII celem wykonywania znieczuleń przy zabiegach na rzecz pacjentów  Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

UNIEWAŻNIENIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt