logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

Zakres nr 1 – Udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie KARDIOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii.

Zakres nr 2 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEFROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Koordynatora Stacji Dializ.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt