logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA w Pracowni Tomografii Komputerowej Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej (opis badań TK)

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej (wykonywanie badań MR).

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez elektroradiologa wraz z realizacją zadań wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki medycznej.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (32 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt