logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne realizowane przez lekarzy specjalistów w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ONKOLOGIA KLINICZNA – ustalanie algorytmów leczenia pacjentów Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej przy zastosowaniu chemioterapii oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA – ustalania planu leczenia (konsylium) nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA – ustalanie planu leczenia (konsylium) pacjentów onkologicznych w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej (DILO)

Zakres nr 4 –Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA lub CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ w zakresie konsultacji specjalistycznych na rzecz oddziałów szpitalnych oraz ustalania planu leczenia (konsylium) pacjentów onkologicznych w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej (DILO)

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (42KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt