logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na:

Usługi medyczne w zakresie zabezpieczenia pracy Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej
i Endokrynologii Ginekologicznej w trybie dyżurowym stacjonarnym realizowane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA lub GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

 

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt