Więcej informacji: https://www.twojakrew.pl/twoja-krew-moje-zycie/


Zachęcamy także do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą na podjęcie działań dostosowanych do potrzeb społeczeństwa w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt