Z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpoczyna działalność Szpitalne Laboratorium – Zakład Analityki Lekarskiej, posiadające lokalizacje w 2 budynkach:

Punkty pobrań dla pacjentów Poradni Specjalistycznych oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajdują się w budynku Nowej Polikliniki przy poczekalni nr 1 – korytarz po prawej stronie przy Rejestracji Polikliniki.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 9:30 i 10:30 – 14:30.

Numer kontaktowy: 261 415 644.


Punkty pobrań w budynku Starej Polikliniki, pok. nr 128 i 129 (obecnie Wojskowego Centrum Medycyny Pracy) pozostają do użytku pacjentów kierowanych na badania medycyny pracy oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich.

Godziny pobierania materiału: 7:15 – 10:30, po 10:30 zapraszamy do punktu pobrań w Nowej Poliklinice. Wydawanie wyników (RWKL) od 12:30 – 14:00.

Numer kontaktowy: 261 415 647.Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych świadczeń diagnostycznych!


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt