System pozyskiwania i analizy danych z SZOI NFZ

Udostępnienie oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ wraz z usługami analiz danych w zakresie realizacji kontraktu, personelu i zasobów oraz analiz kosztowo-przychodowych

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt