10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie „Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTY _(Word, 537KB)

UMOWA_projekt (Word,69KB)

 

Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z formularzem cenowym ) należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2022r., do godz. 11.00 w formie: w wersji elektronicznej
na adres e-mail: iwona.gruszczynska@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt