10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bud. Nr 14 (hydroforni, stacji uzdatniania wody), zbiorników wody pitnej, osadników, studni głębinowej wraz z wymianą przyłączy zimnej wody na odc. od hydroforni do bloku cieplnego”

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia (word 25KB)

Wykaz urządzeń (excel 55KB)

Ofertę należy przesłać do dnia 28.05.2024r. do godz. 11.00 na adres:  n.michalak@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt