W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych na okres 7 miesięcy , 10 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Do pobrania:

formularz cenowy – mleko (EXCEL, 73KB)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2023 r. do  12.00 godz.  w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.rafinska@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt