10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie „Odśnieżanie terenu Szpitala i likwidacja śliskości nawierzchni wraz z dyspozycyjnością 24h”.

Do pobrania:

opis przedmiotu zamówienia

FORMULARZ OFERTY

formularz cenowy

Projekt umowy

 

wzór oświadczenia

Załącznik nr 2- Zasady środowiskowe i jakości

załącznik nr 3_zgoda na przesłanie faktur drogą elektroniczna

zał. 5- (wzór) protokołu z użyciem sprzętu ciężkiego

Załącznik 6_mapa szpitala

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2023r. w formie elektronicznej na adres e-mail:      m.cieslak@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt