10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Przegląd maszyn i urządzeń pralniczych wraz z wymianą filcu wału magla gazowego GIRBAU PC 120/30”

Formularz oferty (Word, 538KB)

Formularz cenowy (Excel, 12KB)

Projekt umowy (Word, 545KB)

Wykaz maszyn i urządzeń pralniczych_ opis czynności serwisowych (Word, 73 KB)

Wzór protokołu odbioru (Word, 58 KB)

Zasady środowiskowe i jakości (Word, 118 KB)

Oświadczenie (Word, 520 KB)

Ofertę należy przesłać do dnia 21.05.2024r. do godz. 12.00 na adres: maja.turzynska@10wsk.mil.pl

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
Ofertę należy przesłać do 31.05.2024r do godziny 12.00 na adres : maja.turzynska@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt