10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wykonanie ekspertyzy podjazdu przy budynku nr 3

Formularz oferty (Word, 536 KB)

Wzór umowy (Word, 545 KB)

Opis przedmiotu zamówienia (Word, 36 KB)

Zdjęcia (PDF, 5357 KB)

Opis techniczny remontu (PDF, 67 KB)

Rysunki projekt remontu (RAR, 5475 KB)

Formularz oferty (część B)  należy przesłać do dnia 17.05.2024 r. do godz. 8.00 na adres: n.michalak@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt