1) KLESZCZYKÓW LARYNGOLOGICZNYCH Z ZESTAWU KLEINSSERA DO MIKROCHIRURGII KRTANI

2) KLESZCZYKÓW DO FEESA

Formularz ofertowy (doc., 542 KB)

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt