Formularza Zapytania ofertowego Spr 577 Przeglądy SPRZĘT MEDYCZNY I SPRĘŻARKI (docx 543KB)

Postępowania przedłużono do 2024.06.25 do godz. 12:00

Postępowania przedłużono do 2024.06.26 do godz. 12:00

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt