Informujemy o posiadanych na sprzedaż części zamiennych:

W przypadku pytań dotyczących parametrów, stanu technicznego lub chęci zakupu kontakt z kierownikiem Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego mgr inż. Agata Graczyk bądź referentem Panią Małgorzatą Łojewską tel. 261-416-197

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt