Informujemy o posiadanych na sprzedaż sprzętach:


W przypadku pytań dotyczących parametrów, stanu technicznego lub chęci zakupu kontakt z kierownikiem Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego

mgr inż. Monika Graczyk tel. 782-402-406 lub 261-417-197 do dnia 20.09.2023 r.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt