24 sierpnia br. w obecności Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelii Ostrowskiej miało miejsce symboliczne otwarcie w nowej lokalizacji Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wchodzących w skład nowoutworzonego Centrum Zdrowia Psychicznego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Jak zmieniła się struktura i organizacja dotychczasowej Kliniki Psychiatrycznej?

Do zadań Centrum Zdrowia Psychicznego należy koordynacja działalności w zakresie opieki psychiatrycznej, współpraca z lokalnymi organami administracji, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej. Jak informuje koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego płk rez. dr n. med. Rafał Lubosik „W obecnym okresie Klinika Psychiatrii oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego ulegają znacznym zmianom organizacyjnym spowodowanym utworzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach programu pilotażowego. Realizacja programu wymaga szeregu zmian organizacyjnych i inwestycyjnych, których ostatecznym efektem ma być poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie psychiatrii. Mieści się to w ramach reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego i zakłada przejście z modelu opieki instytucjonalnej opartej na leczeniu stacjonarnym na model opieki środowiskowej”.

Świadczenia zdrowotne psychiatryczne w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane są w:

  1. Klinice Psychiatrycznej, w skład której wchodzi Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Psychogeriatrii i z Pododdziałem Stresu Pourazowego, Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Leczenia Nerwic, z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Izba Przyjęć z Punktem Konsultacyjnym oraz Punkt Zgłoszeniowo-Konsultacyjny. 
  2. Przychodni Zdrowia Psychicznego, w skład której wchodzi poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poradnia patologii rodziny i więzi międzyludzkich, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, poradnia psychologiczna, zespół leczenia środowiskowego.

Jak wygląda udzielanie świadczeń po zmianie lokalizacji niektórych komórek organizacyjnych Centrum Zdrowia Psychicznego?

Lek. med. Hanna Banach-Wawrzyniak, pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, opisuje to w następujący sposób:

Nowy Oddział Dzienny posiada 3 sale terapeutyczne – salę terapii zajęciowej, salę psychoterapii grupowe oraz salę muzykoterapii, relaksacji i terapii ruchem. Ponadto pacjenci mogą korzystać z osobnego pokoju socjalnego z aneksem kuchennym. Pomieszczenia w nowej lokalizacji są jasne i przestronne, posiadają dodatkowe wyposażenie służące terapii, co gwarantuje osobom chorym duży komfort wpływając korzystnie na proces leczenia.

Przez cały okres terapii zapewniona jest specjalistyczna opieka lekarska i pielęgniarska z możliwością interwencji w gabinecie zabiegowym oraz farmakoterapia. Poza psychoterapią grupową pacjenci mogą korzystać z indywidualnych rozmów z psychologiem jak i z diagnostyki w gabinecie psychologicznym.

Zachęcam Państwa do kierowania na Oddział Dzienny Psychiatryczny nie tylko osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, lecz również z zaburzeniami psychosomatycznymi. Osobną grupą, której możemy pomóc stanowią chorzy somatycznie z trudnością w pogodzenia się z faktem choroby przewlekłej, utrudniającej lub uniemożliwiającej dotychczasowe funkcjonowanie i pracę (zaburzenia somatopsychiczne). Ponadto dzięki stworzonym warunkom istnieje możliwość terapii dla osób związanych zawodowo z pracą w służbach mundurowych po przebytym Zespole Stresu Pourazowego (PTSD)”.

Fotorelacja z otwarcia Przychodni Zdrowia Psychicznego:


Fotorelacja z otwarcia Oddziału Dziennego Psychiatrycznego:

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt