W związku z przystąpieniem do programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych, zapraszamy pacjentów w wieku 65 lat i więcej, zameldowanych w Bydgoszczy, do skorzystania z dostępnej puli szczepionek.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt