„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego serdecznego kolegi ppłk. w st. spocz. Jerzego Bruszkowskiego. Był on wieloletnim pracownikiem Wydziału Planowania i Szkolenia 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, a zarazem polskim lekkoatletą średniodystansowcem, wielokrotnym mistrzem Polski. Otrzymał zasłużone odznaczenia takie jak: Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej za zasługi dla POW, Odznaczenie Za Zasługi dla Bydgoszczy oraz Medal Mistrza Sportu. Choć od połowy 2016 roku przebywał na emeryturze pamiętamy, i wciąż będziemy, jego uśmiech i życzliwość.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt