Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych

Na podstawie Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, zaopiniowanego na posiedzeniu nr 1/2023 Rady Społecznej Szpitala utworzono Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych. Kompetencje oraz nadzór nad działalnością Kliniki została powierzona płk. dr. n. med. Robertowi Włodarskiemu, którego uczyniono odpowiedzialnym za organizację pracy wszystkich komórek wewnętrznych Kliniki tj. Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Pooperacyjnej, Oddziału Klinicznego Terapii Pozaustrojowych, Zespołu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zespołu Kardioanestezjologii oraz Zespołu Neuroanestezjologii.


Centrum Zdrowia Psychicznego

Kolejną zmianą w strukturze organizacyjnej jest powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, do której zadań należy koordynacja działalności w zakresie opieki psychiatrycznej, współpraca z lokalnymi organami administracji, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej. Kierownictwo obejmuje wyznaczony koordynator, który udziela świadczenia zdrowotne psychiatryczne w:

  1. Klinice Psychiatrycznej, na którą składa się Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Psychogeriatrii i z Pododdziałem Stresu Pourazowego, Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Leczenia Nerwic, z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Izba Przyjęć z Punktem Konsultacyjnym oraz Punkt Zgłoszeniowo-Konsultacyjny. 
  2. Przychodni Zdrowia Psychicznego, na którą składa się poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poradnia patologii rodziny i więzi międzyludzkich, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, poradnia psychologiczna, zespół leczenia środowiskowego.

Zachęcam Państwa do kierowania na Dzienny Oddział Kliniki Psychiatrii nie tylko osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, lecz również z zaburzeniami psychosomatycznymi. Osobną grupą, której możemy pomóc stanowią chorzy somatycznie z trudnością w pogodzenia się z faktem choroby przewlekłej, utrudniającej lub uniemożliwiającej dotychczasowe funkcjonowanie i pracę (zaburzenia somatopsychiczne). Ponadto dzięki stworzonym warunkom istnieje możliwość terapii dla osób związanych zawodowo z pracą w służbach mundurowych po przebytym Zespole Stresu Pourazowego (PTSD). Dzięki szerokiemu wachlarzowi prowadzonej na naszym nowym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym terapii i leczeniu, wielu ludziom dotkniętym stresem lub chorobą, łatwiej będzie wrócić do funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.” – jak tłumaczy lek. med. Hanna Banach-Wawrzyniak, pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.

Oddział Psychiatrii Dziennej zostanie przeniesiony do nowej, aktualnie remontowanej lokalizacji. W najbliższych tygodniach powstaną 3 sale terapeutyczne – sala terapii zajęciowej, sala psychoterapii grupowej oraz sala muzykoterapii, relaksacji i terapii ruchem. Ponadto pacjenci będą mogli korzystać z osobnego pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym. Przestrzenie w nowej lokalizacji są jasne i przestronne, będą posiadały dodatkowe wyposażenie służące terapii, co zagwarantuje osobom chorym duży komfort wpływając korzystnie na proces leczenia. Udostępnienie gabinetów specjalnie przystosowanych dla pacjentów leczonych dziennie planowane jest na 1 lutego br. Inwestycja została w całości pokryta ze środków własnych i wyniosła tego momentu ok. 8 000,00 złotych.


Remont Kliniki Rehabilitacji

            Podniesienie standardów pomieszczeń udało się także zrealizować w Klinice Rehabilitacji. Dofinansowanie o wartości blisko 1 885 093,00 złotych ze środków budżetu państwa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego Oddziału COVID-19 na potrzeby Kliniki Rehabilitacji i rehabilitacji postcovidowej wraz z wyposażeniem” pozwoliło na przeprowadzenie robót budowlanych, przystosowanie 7 sal do tlenoterapii, wydzielenie z jednej sali dla natrysku i toalety dla osób niepełnosprawnych. Dokonano również remontu ciągu komunikacyjnego łączącego poszczególne sale, zamontowano centralę wentylacyjną na zewnątrz przy budynku, a także wymieniono instalacje tj. gazów medycznych, elektryczną, przeciwpożarową, sanitarną oraz wentylacyjną. Z dotowanych pieniędzy został również zakupiony sprzęt na potrzeby rehabilitacji.


Modernizacja Rezonansu Magnetycznego

Znaczącą inwestycją jest kompleksowa modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego Philips Achieva 1.5T do cyfrowej wersji Achieva dStream 1.5T wraz z modułem audio-wizualnym inBore Experience, która umożliwiaj stosowanie najnowocześniejszych technik, poprawiających jakość obrazowania, skracających czas badań oraz ograniczenie kosztów prowadzenia pracowni. Użytkownicy uzyskują dostęp do narzędzi wspierających formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w badaniach neurologii, onkologii, ortopedii i kardiologii. SmartPath to dStrem poprawia również komfort pacjenta, dzięki zwiększeniu ilości miejsca w przestrzeni tunelu, jak również dzięki unikalnym materacom ComfortPlus z pamięcią kształtu.

Zmodernizowana pracowania została dodatkowo wyposażona w system w inBore Experience, który  zawiera moduł sterowania wyposażony w ekrany dotykowe dla pacjenta i personelu medycznego, elementy sprzętowe (jw. ekran zawieszony w osi tunelu magnesu) i programowe pozwalające stworzyć środowisko oddziaływające na szereg zmysłów pacjenta i jednocześnie poprawiające wydajność rezonansu magnetycznego. inBore Experience jest w pełni zsynchronizowany z aparatem MR, dostarcza na ekranie obserwowanym przez pacjenta relaksujących treści oraz ważnych informacji na temat wykonywanego badania, co poprawia komfort pacjenta i praktycznie eliminuje przypadki przerywania diagnostyki, ze względu na odczuwany stres.

Rezonans magnetyczny został zakupiony z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP” wynoszącej 3 050 000,00 złotych. Wkład własny do projektu to 28 000,00 złotych, do tego przystosowanie pomieszczeń stanowiło koszt 862 722,00 złotych.


Angiograf Philips Azurion 7F12

            W nowoczesny sprzęt została także wyposażona pracownia hemodynamiki Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii. Badania i zabiegi naczyń krwionośnych odbywają się na nowym angiografie Philips Azurion 7F12. System z 12-calowym płaskim detektorem to gwarancja wyjątkowej wydajności interwencji kardiologicznych dzięki obrazowaniu w wysokiej rozdzielczości w dużym polu widzenia. Kompaktowa konstrukcja detektora pozwala wykonać pełen zakres kątów projekcji. Wszystkie informacje kliniczne dostępne są za pośrednictwem 58-calowego ekranu w sali badań. Ten system został opracowany z myślą o oszczędności czasu w pracowniach zajmujących się szeroką gamą przypadków. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności na jednym lub kilku stanowiskach roboczych w sterowni i pracowni, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania badania RTG personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować opis badania innego pacjenta.

Aparat został wyposażony w zaawansowane rozwiązania, wspierające skutecznie zarządzanie dawką promieniowania, dzięki czemu użytkownicy maja możliwość utrzymywania pełnej kontroli w zakresie opieki nad pacjentami, bezpieczeństwa pracowników i zgodności z przepisami.

Angiograf także został zakupiony w ramach projektu PMT z dofinansowaniem w wysokości 2 815 000,00 złotych oraz wkładem własnym 25 640,00 złotych. Koszt przystosowania pomieszczeń wyniósł 456 945,00 złotych.


Aparat Ziehm Vision RFD (aparat RTG ramię C)

            Pacjenci Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej, również należącego do Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii mogą korzystać z nowego aparatu Ziehm Vision RFD, pozyskanego dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021-2035” w wysokości 841 000,00 złotych. Całkowity koszt zakupu  wyniósł 849 480,00 złotych.

Ziehm Vision RFD jest systemem dedykowanym do wymagających zabiegów interwencyjnych w radiologii zabiegowej, chirurgii naczyniowej oraz w kardiologii (koronarografia i angioplastyka). Zastosowanie technologii w pełni cyfrowej z płaskim detektorem o niespotykanej rozdzielczości oraz generatora o najwyższej mocy wśród aparatów mobilnych umożliwia otrzymanie obrazów o jakości dotychczas niespotykanej. Od aparatów RTG z ramieniem C dostępnych na rynku wyróżnia go ogromna pojemność cieplna kołpaka co zapewnia niemal nieskończoną ilość ekspozycji bez obawy o przegrzanie aparatu. Ziehm Vision pozwala sale operacyjną zamienić w profesjonalną salę hybrydową za sprawą chociażby monitorów działających bezprzewodowo na wysięgniku, bezprzewodowego manipulatora nożnego, pełnej integracji ze wstrzykiwaczami kontrastu czy możliwości zastosowania dwutlenku węgla zamiast tradycyjnego kontrastu jodowego.


Nieustannie podnoszone standardy wpływają na poczucie bezpieczeństwa i budowanie zaufania wśród pacjentów, a zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej, sprzętu na światowym poziomie oraz stworzenie komfortowej i bezpiecznej przestrzeni, w której pacjenci będą wracać do zdrowia, jest kwestią priorytetową w Naszej Placówce.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt