10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie „Odśnieżanie terenu Szpitala i likwidacja śliskości nawierzchni wraz z dyspozycyjnością 24h”.

Do pobrania:

opis przedmiotu zamówienia (Word, 15 KB)

FORMULARZ OFERTY (Word, 537KB)

formularz cenowy (Word, 17KB)

Projekt umowy (Word, 547 KB)

wzór oświadczenia ( Word, 13KB)

zał. 5- (wzór) protokół pracy (Word, 17KB)

Załącznik 6_ inwentaryzacja(…) mapa (PDF, 3 908 KB)

Załącznik nr 2- Zasady środowiskowe i jakości (Word, 122 KB)

załącznik nr 3 _oświadczenia (Word, 15 KB)

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2022r. w formie elektronicznej na adres e-mail: m.cieslak@10wsk.mil.pl

 

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt