Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ jest największym zakładem diagnostycznym Szpitala, jednym z najnowocześniejszych placówek w Wojsku Polskim, wiodącym ośrodkiem w regionie.

KZRL dysponując fachową, doświadczoną kadrą medyczną oraz nowoczesną aparaturą diagnostyczną spełnia oczekiwania pacjentów i wymagania specjalistów Oddziałów/Klinik Szpitala. Badania diagnostyczne świadczone są w technologii cyfrowej DR, w oparciu o system radiologii pośredniej CR z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego i archiwizacyjnego. Użytkowany system zapewnia poufność informacji zawartych w dokumentacji medycznej, bezstratną archiwizację zabezpieczoną przed zmianą danych podstawowych. Zakład jest ośrodkiem szkoleniowym prowadzącym szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie radiologii oraz dla studentów wydziału elektroradiologii.  We współpracy ze specjalistami innych specjalności prowadzi wiele międzynarodowych i ogólnopolskich programów badawczych i przesiewowych. Zakład wdrożył, realizuje i doskonali zasady systemu zarządzania jakością, któremu podlegaj wszystkie etapy realizacji usług medycznych z zakresu radiologii.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel. KZRL Szpital: 261 416 177, 261 417 253
tel. Poliklinika : 261 417 310
Zobacz na mapie szpitala
Skład personalny

Kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej


ppłk lek. Przemysław Wilk

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Zastępca Kierownika
Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej


ppłk lek. Konrad Stopa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Konsultant Kliniczny
w dziedzinie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa


ppłk rez. lek. Cezary Wałęsa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Kierownik
Zespołu Techników


mgr Anna Gołębiowska
Pozostały personel:
Personel lekarski:
dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Radosław Maciak
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Elżbieta Nawrocka
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Dorota Gorzel
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Małgorzata Prentka-Rudzińska
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
ppłk rez. dr n. med. Przemysław Czyszkowski
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Krzysztof Bronisz
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Witold Gaca
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Jolanta Czerwińska
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Technicy:
mgr Izabela Pietrzak
mgr Joanna Gwiazdowska
mgr Katarzyna Mikołajczyk
mgr Krzysztof Kowalik
mgr Leszek Górny
mgr Agnieszka Dąbrowska
inż. Katarzyna Grabowska
lic. Paulina Pięta
lic. Michał Puziak
lic. Monika Jasiorowska
lic. Ewa Pieczek-Okonek
lic. Paweł Malinowski
lic. Mateusz Gackowski
lic. Joanna Mechocka
Mariola Gackowska
Róża Frąszczak
Wojciech Jaworski
Małgorzata Czapiewska
Agnieszka Kulągowska
Jerzy Michalski
Alicja Bruska
Dorota Kulczyńska
Dorota Hys-Bednarkiewicz
Alina Pietrzak
Pielęgniarki:
mgr Marzena Walasek
lic. Dorota Janiak
Ilona Banach
Renata Janka
Danuta Kamińska
Hanna Stelak
Zakres działalności

Badanie radiologiczne wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje z podziałem na poszczególne rodzaje badań

  • Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI/MR)

POBIERZ

  • Badanie tomografii komputerowej (CT/TK)

POBIERZ

  • Badanie diagnostyczne z podaniem środka kontrastowego (RTG)

POBIERZ

  • Upoważnienie do odbioru wyników

POBIERZ

Pacjentom,  którym wykonano badanie radiologiczne w szpitalu oraz poliklinice wydawana jest płyta CD z badaniem w formie cyfrowej (DICOM) oraz z przeglądarką do tychże badań.

Przeglądarka badań przeznaczona jest dla systemów Microsoft Windows XP SP3Vista, 7, 8, 8.1 i 10. Po włożeniu płyty do napędu przeglądarka powinna uruchomić się automatycznie. W przeciwnym razie należy uruchomić program „run.bat” znajdujący się w główyn katalogu płyty CD.

Instrukcja obsługi dostępnych narzędzi dla przeglądarki znajduje się w internecie
INSTRUKCJA

UWAGA ! : Przeglądarka dołączana do płyt CD z badaniami radiologicznymi dostarczana jest wyłącznie w celach referencyjnych i nie może być wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne !

Jeśli posiadają Państwo inny system operacyjny niż Microsoft Windows, bądź też nie odpowiada Państwu załączona do płyty przeglądarka, proponujemy odwiedzenie strony www.idoimaging.com (strona w języku angielskim) gdzie znajduje się sporo innych, darmowych przeglądarek dla różnych systemów operacyjnych. W większość przypadków po zainstalowaniu wybranego programu należy za jego pomocą otworzyć plik DICOMDIR znajdujący się w głównym katalogu płyty CD.

Pytania dotyczące przeglądarki lub płyt CD z badaniami prosimy kierować na:

Zakład Informatyki Medycznej
tel. 261 416 194
e-mail: zim@10wsk.mil.pl

UWAGA: Zakład Informatyki Medycznej nie zajmuje się nagrywaniem oraz wydawaniem płyt z badaniami dla pacjentów.
W powyższej kwestii prosimy o bezpośredni  kontakt z Klinicznym Zakładem Radiologii Lekarskiej.

Pracownie radiologii ogólnej wykonują pełne spektrum badań rentgenodiagnostycznych łącznie z procedurami stomatologicznymi. Zgodnie z zapisami Prawa Atomowego do badań diagnostycznych z użyciem promieniowania jonizacyjnego wymagane jest skierowanie. W przypadku naszej placówki są to skierowania wystawiane przez lekarzy Polikliniki, Oddziałów i Klinik Szpitala oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej zgodnie z podpisanymi umowami. Procedury rentgenodiagnostyczne wykonywane są z zachowaniem bezpieczeństwa radiacyjnego w oparciu o wymogi stosownych aktów normatywno prawnych.

W pracowni mammograficznej wykonywane są badania mammograficzne rutynowe oraz badania z etapu podstawowego skryningu w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego.

Więcej informacji tutaj:

Program profilaktyki nowotworu piersi

W pracowni ultrasonograficznej świadczony jest pełen zakres badań, łącznie z badaniami USG stawów, badaniami dopplerowskimi, pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe.

W Pracowni diagnostyki naczyniowej i interwencyjnej diagnozowane są naczynia obwodowe, wewnątrzczaszkowe oraz wykonywane są świadczenia terapeutyczne, tj. embolizacje guzów, tętniaków, malformacji naczyniowych, wertebroplastyki, implantacje stentów i przedoperacyjne zabiegi paliatywne.

Pracownie tomografii komputerowej wyposażone są w 16-rzędowy TK. Zespół pracowni wykonuje badania rutynowe oraz procedury, wysokospecjalistyczne tj. dynamiczne, angio- oraz rekonstrukcje przestrzenne 3D. Oprogramowanie umożliwia pełny, nieinwazyjny ogląd naczyń centralnego układu nerwowego oraz naczyń obwodowych, ocenę tętniaków, stopień i rozległość rozwarstwienia ściany naczynia, bezinwazyjne badanie serca. Podstawą do badania TK jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Pracownie rezonansu magnetycznego wyposażone są w aparaty: 1,5 Teslowy i 3 Teslowy. Wykonujemy badania diagnostyczne określonych obszarów anatomicznych, badania czynnościowe:

  • spektroskopie,
  • dyfuzje,
  • perfuzje,
  • mapowanie ośrodków.

Procedury MR wykonywane są dla specjalistów Klinik, głównie neurochirurgów i neurologów.

')