Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ jest największym zakładem diagnostycznym Szpitala, jednym z najnowocześniejszych placówek w Wojsku Polskim, wiodącym ośrodkiem w regionie.

KZRL dysponując fachową, doświadczoną kadrą medyczną oraz nowoczesną aparaturą diagnostyczną spełnia oczekiwania pacjentów i wymagania specjalistów Oddziałów/Klinik Szpitala. Badania diagnostyczne świadczone są w technologii cyfrowej DR, w oparciu o system radiologii pośredniej CR z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego i archiwizacyjnego. Użytkowany system zapewnia poufność informacji zawartych w dokumentacji medycznej, bezstratną archiwizację zabezpieczoną przed zmianą danych podstawowych. Zakład jest ośrodkiem szkoleniowym prowadzącym szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie radiologii oraz dla studentów wydziału elektroradiologii.  We współpracy ze specjalistami innych specjalności prowadzi wiele międzynarodowych i ogólnopolskich programów badawczych i przesiewowych. Zakład wdrożył, realizuje i doskonali zasady systemu zarządzania jakością, któremu podlegaj wszystkie etapy realizacji usług medycznych z zakresu radiologii.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel. KZRL Szpital: 261 416 177, 261 417 253
tel. Poliklinika : 261 417 310

Kontakt elektroniczny:

email: radiologia@10wsk.mil.pl
Zobacz na mapie szpitala
Skład personalny


Koordynator Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej


ppłk rez. lek. Cezary Wałęsa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowejZastępca Kierownika
Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej


ppłk lek. Konrad Stopa

specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

p. o. Kierownik
Zespołu Techników


mgr Izabela Pietrzak
Pozostały personel:
Personel lekarski:
ppłk rez. lek. Przemysław Wilk
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Radosław Maciak
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Elżbieta Nawrocka
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Dorota Gorzel
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Małgorzata Prentka-Rudzińska
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
ppłk rez. dr n. med. Przemysław Czyszkowski
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
ppłk rez. lek. Krzysztof Bronisz
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Witold Gaca
specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Technicy:
mgr Izabela Pietrzak
mgr Joanna Gwiazdowska
mgr Katarzyna Mikołajczyk
mgr Krzysztof Kowalik
mgr Leszek Górny
inż. Katarzyna Grabowska
mgr Paulina Pięta
lic. Michał Puziak
lic. Monika Jasiorowska
lic. Ewa Pieczek-Okonek
lic. Paweł Malinowski
lic. Mateusz Gackowski
lic. Joanna Mechocka
Mariola Gackowska
Róża Frąszczak
Wojciech Jaworski
Małgorzata Czapiewska
Agnieszka Kulągowska
Jerzy Michalski
Alicja Bruska
Dorota Kulczyńska
Dorota Hys-Bednarkiewicz
Alina Pietrzak
mgr Anna Wawirowicz
Grzegorz Miszałowski
Pielęgniarki:
piel. spec. Joanna Chruścicka
mgr Marzena Walasek
lic. Dorota Janiak
Ilona Banach
Renata Janka
Hanna Stelak
Zakres działalności

Badanie radiologiczne wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje z podziałem na poszczególne rodzaje badań

  • Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI/MR)

POBIERZ (28KB, PDF)

  • Badanie tomografii komputerowej (CT/TK)

POBIERZ (42 KB, PDF)

  • Badanie diagnostyczne z podaniem środka kontrastowego (RTG)

POBIERZ (47KB, PDF)

  • Upoważnienie do odbioru wyników

POBIERZ (43KB, PDF)

Pacjentom,  którym wykonano badanie radiologiczne w szpitalu oraz poliklinice wydawana jest płyta CD z badaniem w formie cyfrowej (DICOM) oraz z przeglądarką do tychże badań.

Przeglądarka badań przeznaczona jest dla systemów Microsoft Windows XP SP3Vista, 7, 8, 8.1 i 10. Po włożeniu płyty do napędu przeglądarka powinna uruchomić się automatycznie. W przeciwnym razie należy uruchomić program „run.bat” znajdujący się w główyn katalogu płyty CD.

Instrukcja obsługi dostępnych narzędzi dla przeglądarki znajduje się w internecie
INSTRUKCJA

UWAGA ! : Przeglądarka dołączana do płyt CD z badaniami radiologicznymi dostarczana jest wyłącznie w celach referencyjnych i nie może być wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne !

Jeśli posiadają Państwo inny system operacyjny niż Microsoft Windows, bądź też nie odpowiada Państwu załączona do płyty przeglądarka, proponujemy odwiedzenie strony www.idoimaging.com (strona w języku angielskim) gdzie znajduje się sporo innych, darmowych przeglądarek dla różnych systemów operacyjnych. W większość przypadków po zainstalowaniu wybranego programu należy za jego pomocą otworzyć plik DICOMDIR znajdujący się w głównym katalogu płyty CD.

Pytania dotyczące przeglądarki lub płyt CD z badaniami prosimy kierować na:

Zakład Informatyki Medycznej
tel. 261 416 194
e-mail: zim@10wsk.mil.pl

UWAGA: Zakład Informatyki Medycznej nie zajmuje się nagrywaniem oraz wydawaniem płyt z badaniami dla pacjentów.
W powyższej kwestii prosimy o bezpośredni  kontakt z Klinicznym Zakładem Radiologii Lekarskiej.

Pracownie radiologii ogólnej wykonują pełne spektrum badań rentgenodiagnostycznych łącznie z procedurami stomatologicznymi. Zgodnie z zapisami Prawa Atomowego do badań diagnostycznych z użyciem promieniowania jonizacyjnego wymagane jest skierowanie. W przypadku naszej placówki są to skierowania wystawiane przez lekarzy Polikliniki, Oddziałów i Klinik Szpitala oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej zgodnie z podpisanymi umowami. Procedury rentgenodiagnostyczne wykonywane są z zachowaniem bezpieczeństwa radiacyjnego w oparciu o wymogi stosownych aktów normatywno prawnych.

W pracowni mammograficznej wykonywane są badania mammograficzne rutynowe oraz badania z etapu podstawowego skryningu w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego.

Więcej informacji tutaj:

Program profilaktyki nowotworu piersi

W pracowni ultrasonograficznej świadczony jest pełen zakres badań, łącznie z badaniami USG stawów, badaniami dopplerowskimi, pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe.

W Pracowni diagnostyki naczyniowej i interwencyjnej diagnozowane są naczynia obwodowe, wewnątrzczaszkowe oraz wykonywane są świadczenia terapeutyczne, tj. embolizacje guzów, tętniaków, malformacji naczyniowych, wertebroplastyki, implantacje stentów i przedoperacyjne zabiegi paliatywne.

Pracownie tomografii komputerowej wyposażone są w 16-rzędowy TK. Zespół pracowni wykonuje badania rutynowe oraz procedury, wysokospecjalistyczne tj. dynamiczne, angio- oraz rekonstrukcje przestrzenne 3D. Oprogramowanie umożliwia pełny, nieinwazyjny ogląd naczyń centralnego układu nerwowego oraz naczyń obwodowych, ocenę tętniaków, stopień i rozległość rozwarstwienia ściany naczynia, bezinwazyjne badanie serca. Podstawą do badania TK jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Pracownie rezonansu magnetycznego wyposażone są w aparaty: 1,5 Teslowy i 3 Teslowy. Wykonujemy badania diagnostyczne określonych obszarów anatomicznych, badania czynnościowe:

  • spektroskopie,
  • dyfuzje,
  • perfuzje,
  • mapowanie ośrodków.

Procedury MR wykonywane są dla specjalistów Klinik, głównie neurochirurgów i neurologów.

')