Komenda szpitala

cz. p. o. KOMENDANT SZPITALA
płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa
płk rez. dr n. med. Robert Włodarski

Zastępca Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego
płk dr n. med. Paweł Jakubczyk

cz. p. o. Zastępca Komendanta ds. Pielęgniarstwa
ppłk mgr piel. Iwona Żuczek

Zastępca Komendanta ds. Wojskowego Centrum Medycyny Pracy
płk rez. dr n. med. Wojciech Wójcicki

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt