• Klinika Chirurgiczna
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii
  • Klinika Neurologiczna
  • Klinika Neurochirurgii
  • Klinika Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego
  • Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
  • Klinika Psychiatryczna
  • Klinika Rehabilitacji

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt